Mentaltræning

Tro på egne evner – positive tanker –
glæde og overskud – stærk under pres

Det er ofte ganske små marginaler, der afgører om du får fuldt udbytte af dine anstrengelser. Når du investerer så mange timer i din sport er det en god investering at bruge tid på også at træne dine mentale færdigheder, så de små marginaler med større sansynlighed falder ud til din fordel.

I et mentaltræningsforløb arbejder vi sammen på at:

  • Styrke din konkurrence og vindermentalitet. At gøre dig fokuseret og viljestærk under pres og i afgørende situationer.
  • Forbedre dine tankemønstre så du lærer at parkere dine negative tanker og erstatte dem med tanker som støtter og opmuntrer dig.
  • Fremkalde optimistiske forestillinger som giver dig en følelse af glædesfuld motivation og positivt mindset.
  • Styrke din selvtillid og tro på at du kan klare de opgaver du bliver stillet overfor.
  • Mærke og nyde glæden ved  din udvikling, dine successer, sporten og konkurrencen.

Psykoterapi NLP

”Mental balance og robusthed

    for din sundhed & trivsel”

  • Selvtillid og tro på eget værd
  • Mere overskud i hverdagen
  • Indre ro og balance
  • Egenkærlighed og accept

Begivenheder eller perioder i livet kan for en stund bringe os ud af balance og ofte vil et terapi forløb være godt givet ud, inden det går for meget ud din livskvalitet og din glæde og lykkefølelse.

Tidspres,  stress, forventninger, ensomhed, frygt, tomhed, personlige kriser, arbejdsløshed, skilsmisse, parforhold, konflikter, sorg, angst. 

Som din sparringspartner og terapeut, kan jeg hjælpe dig til at finde balancen igen. Hjælpe dig til at forstå dine følelsers budskab og hvilke mentale mekanismer der er i spil i dit system.

Med samtaleterapi  opnår du indsigt og forståelse så du bedre kan navigere i den problemstilling du befinder dig i

I samtaleterapien arbejder jeg med den kognitive psykologi, mindfullness og NLP psykoterapi.

Din – familie – dine venner – dine kolleger fortjener og allermest dig selv fortjener den bedste udgave af dig!

Allan Scherfig

Smedeholmen 18
4330 Hvalsø

+45 30 48 32 02

OM MINDSKILLS

Min mission er at coache eller lave terapi så du får et stærkere og mere robust livs-fundament, større præstationsevne og mere overskud og glæde i hverdagen.

I 20 år har jeg arbejdet som elitetræner og coach i en high performance kultur der stiller store krav til den enkeltes mentale robusthed og evne til at præstere under vanskelige forhold.

Jeg er uddannet coach og NLP psykoterapeut hvilket giver mig nogle effektive redskaber til at skabe mærkbare og langtidsholdbare forandringer i samspil med de personer jeg arbejder med.

PRISER

Coaching/ terapi:
kr. 490, – /time

Kørselsgebyr:
kr. 100,-

Tlf.-coaching:
kr. 350,- /time

Betaling:
konto    7681 2048692
mobilpay / kontant

Kurser og foredrag aftales individuelt.

MINDSKILLS
Allan Scherfig

Smedeholmen 18
4330 Hvalsø

+45 30 48 32 02